HPHC: diensten op maat

Van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige tot preventief medisch onderzoek, trainingen en handige software voor verzuimregistratie.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.

Trainingen

Maatwerktrainingen

U wilt meer te weten komen over gezondheidsbeleid. Hoe houdt u uw organisatie gezond? Hoe gaat u om met verzuim? Hoe voorkomt u uitval? Het antwoord op die vragen wordt gegeven in de trainingen van HPHC.

De trainingen zijn ontwikkeld voor verschillende niveaus binnen uw organisatie. Voor uw directie, het management, HR-professionals, de Ondernemingsraad en voor uw overige medewerkers. Zo kiest u bijvoorbeeld voor de training gezondheidsmanagement of de training veiligheid op de werkvloer. Ook biedt HPHC een opleiding tot verzuimcoördinator.

Maatwerk

  HPHC formuleert samen met u de opleidingsvraag en de doelstelling van de training
  De verhouding theorie/praktijk wordt afgestemd  op uw deelnemers.
  De deelnemers brengen zelf praktijkvoorbeelden   in zodat ze de theorie gericht leren toepassen.
  De deelnemers worden gemotiveerd en begeleid door ervaren trainers en professionals uit het vakgebied.
  Na afloop volgt een uitgebreide evaluatie.
  HPHC kijkt samen met u naar hoe u de opgedane kennis kunt gebruiken in de praktijk.  


Training gezondheidsmanagement


In de training gezondheidsmanagement wordt gekeken naar de mogelijkheden die u hebt om uw werknemers op een gezonde en veilige manier te laten werken. De training is bedoeld voor uw Management Team, dat leert een langetermijnvisie te ontwikkelen wat betreft gezondheid en verzuim.

De trainer evalueert uw huidige beleid en bekijkt samen met de deelnemers wat er beter zou kunnen. Vervolgens wordt een plan gemaakt hoe die wensen praktijk kunnen worden. 
 

Doelstelling:

Visie ontwikkelen op het vlak van gezondheids- en verzuimbeleid binnen uw organisatie.

Doelgroep:

MT-leden

Onderwerpen:

- Stimuleren van individuele gezondheid en veilig gedrag.                                              
- Beïnvloeden van verzuimgedrag door de leidinggevende.                                     
- Juridische aspecten rondom verzuim.                
- Evalueren en herformuleren van verzuimbeleid

Resultaat:

Na de training is er een langetermijnvisie op het gezondheidsbeleid ontwikkeld.


Training veiligheid op de werkvloer


In de training veiligheid op de werkvloer worden leidinggevenden zich bewust van het belang van veiligheids- en gezondheidsregels. Bijvoorbeeld dat niet alleen beschermende kleding belangrijk is, maar ook minder zichtbare middelen zoals gehoorbescherming.

Praktijkervaring van uw leidinggevenden en het protocol van uw organisatie dienen als uitgangspunt voor deze training.

Doelstelling:

Bewustwording van veilig en gezond werken op de werkvloer.

Doelgroep:

Leidinggevenden/ploegbazen

Onderwerpen van de training:

- Beïnvloeden van veilig gedrag op de werkvloer.
- Systematiek van veilig werken, bronbescherming en persoonsbescherming.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Gedeelde verantwoordelijkheid.

Resultaat:                                         

Na de training stimuleert de leidinggevende veilig gedrag, weet hij/zij alles over bronbescherming, persoonsbescherming en de bijbehorende middelen en kent de leidinggevende de risico’s van onveilig werken.