HPHC: diensten op maat

Van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige tot preventief medisch onderzoek, trainingen en handige software voor verzuimregistratie.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.

Arbeidsdeskundig onderzoek


De arbeidsdeskundige aan de slag

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vooral gedaan als er sprake is van medewerkers die al langere tijd geheel of gedeeltelijk verzuimen. De arbeidsdeskundige van HPHC bekijkt waar het knelt.


Reïntegratie

De arbeidsdeskundige bekijkt onder meer of de medewerker binnen het bedrijf kan reïntegreren. Het onderzoek is een belangrijk onderdeel van het reïntegratiedossier, wat door het UWV wordt beoordeeld bij een WIA-aanvraag.
 

Subsidies

Uw medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u wilt weten of er een mogelijkheid tot subsidie is. Ook dan heeft u baat bij een arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige gaat na of er veranderingen nodig zijn aan de werkplek, wat soms kan betekenen dat u recht heeft op financiële ondersteuning.

Overige aspecten

Onze arbeidsdeskundige begeleidt u ook bij overige aspecten, zoals het bepalen van de loonwaarde van aangepaste werkzaamheden, de kosten van het verzuim en juridische vragen die te maken hebben met de ziektewet.
 

Het arbeidsdeskundig onderzoek van HPHC is onafhankelijk en wordt door een gecertificeerde professional gedaan, de zogenoemde Register-Arbeidsdeskundige. Het onderzoek duurt twee tot zes weken.

 
 

Het Arbeidsdeskundig onderzoek in het kort

  • Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt een loonsanctie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter te voorkomen.
  • Het verkort reïntegratietrajecten doordat snel duidelijk is welke mogelijkheden er zijn.
  • Het onderzoek geeft inzicht in de subsidiemogelijkheden