HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

´Verzuimbonus maakt belofte niet waar´

Geplaatst op 24.7.2011

Wie zich bij de Amsterdamse reinigingsdienst een jaar niet ziek meldt, kan rekenen op een extraatje van 600 euro. Op die manier probeert de gemeente het hoge verzuim van negen procent drastisch terug te dringen. Of zo'n verzuimbonus werkt, moet echter nog maar blijken. Jan Mathies van werkgeversclub AWVN: "Je riskeert als werkgever gevaarlijke situaties, voor zowel de medewerker zelf als voor zijn collega's."

Het inzetten van een verzuimbonus is voor de werkgevers zeker geen taboe, volgens Mathies. "Vooral als onderdeel van een pakket maatregelen zou het een goede stimulans kunnen zijn voor de aanpak van grijs verzuim, met andere woorden: als je het gevoel hebt dat er een cultuur is ontstaan waarin mensen zich te gemakkelijk ziek melden." Werknemers die er de kantjes vanaf lopen, kunnen wel degelijk worden gestimuleerd met een bonus om op te komen dagen, erkent hij. "Totdat ze een keer thuis zijn gebleven vanwege een griepje. De bonus zijn ze toch al kwijt, waardoor de werknemer eerder geneigd kan zijn om er nog een paar dagen thuisblijven achteraan te plakken."

Wortel of stok

De vraag is of je kiest voor de wortel of de stok: belonen of straffen? Mathies: "Het risico bestaat dat mensen die zich een jaar lang niet ziek hebben gemeld en die aan het eind van het jaar ziek worden, zich doodziek naar het werk slepen. Ze zijn dan niet alleen niet arbeidsproductief, maar soms ook een gevaar voor zichzelf en hun collega's. Zeker als je het hebt over mensen die bijvoorbeeld met zware machines werken." Het opknippen van het jaar in kwartalen zou dit risico kunnen ondervangen. Werkgeversvereniging AWVN benadrukt dat er eerst moet worden gekeken wat er aan de hand is. "Waarom is het verzuim te hoog? Is het werk te zwaar? Zit er iets verkeerd in de arbeidsverhoudingen? Of leeft mijn personeel soms ongezond? Pas als je dat helder hebt, kun je eventueel kiezen voor een verzuimbonus. Bovendien moet er volgens Mathies rekening mee worden gehouden dat de verzuimbonus juridisch gedoe oplevert: "Bijvoorbeeld als een van je medewerkers chronisch ziek is."

Wet op Gelijke Behandeling

Daarbij rijst de vraag: mag dit eigenlijk wel? Worden mensen die er niets aan kunnen doen dat ze zich af en toe ziek melden beschermd door de wet? "In principe wel", zegt advocaat Arbeidsrecht Mariska Aantjes. "Cruciaal is om eerst vast te stellen waarom iemand verzuimt. Dat is vaak moeilijk: verzuimt een chronisch zieke vanwege zijn ziekte of heeft hij net als een andere collega gewoon een griepje? Als bijvoorbeeld een nierpatiënt niet kan komen werken omdat hij een dialyse moet ondergaan, houdt zijn verzuim verband met zijn ziekte en wordt hij dus onterecht uitgesloten van een verzuimbonus. De Commissie Gelijke Behandeling zal dan oordelen dat Artikel 1 van de Grondwet is overtreden. Ook mogen zwangere vrouwen niet worden uitgesloten van een verzuimbonus, omdat dit valt onder direct onderscheid op grond van geslacht." Per geval zal het verzuim dus eerst moeten worden getoetst voordat er wordt besloten wel of geen bonus toe te kennen. Dat kan resulteren in een tijdrovende klus.

Goed werkgeverschap

"Waar het hier voornamelijk om draait, is intrinsieke motivatie", zegt bedrijfsarts Bas Albers van arbodienst HPHC. "Je moet iemand motiveren om voor jou te werken." Een belangrijke rol in dit stuk is volgens Albers weggelegd voor de leidinggevende. "Die moet in gesprek met een verzuimende medewerker. Waarom meld je je ziek? Wat is er aan de hand? Vaak komen dan dingen aan de oppervlakte waar gericht aan kan worden gewerkt, onder deskundige begeleiding van de bedrijfsarts." Albers haalt het voorbeeld aan van een werknemer die vaak thuis bleef, totdat de directeur van het bedrijf bij hem thuis op de bank ging zitten met een bosje bloemen. "Vervolgens kwam er een heel verhaal los over waarom hij geen zin meer had om te komen werken. Dat de directeur de tijd nam om zijn verhaal aan te horen, maakte dat de man zich gewaardeerd voelde. Dat was voor hem de trigger om harder te gaan lopen voor zijn baas. Als je zo'n man gaat straffen door hem geen bonus te geven, dan kom je er nooit achter wat er daadwerkelijk speelt en pak je het verzuim dus nooit aan", constateert bedrijfsarts Albers. "Vaak bereik je als werkgever veel meer in de verzuimaanpak door een externe deskundige met een frisse blik naar je organisatie te laten kijken. In beginsel moet je namelijk uitgaan van goed werkgeverschap, niet van slecht werknemerschap."


Geplaatst in: Redactioneel