HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

COLUMN | Ontslag voor zwaargewicht

Geplaatst op 1.6.2011

Door: Mariska Aantjes
Arbeidsrechtadvocaat
       
Vorig jaar startte een werkgever een procedure tegen een werknemer die volgens het bedrijf te zwaar was om zijn werkzaamheden uit te voeren. De man paste niet in de door hemzelf gegraven kabelgoten. Het kwam niet tot een zitting, want de man overleed in de hal van de rechtbank, net voor de zitting. Zou de kantonrechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens obesitas hebben toegewezen?
 
In Nederland heeft meer dan de helft van de volwassen bevolking overgewicht. Ruim 15% van de volwassenen zou aan obesitas lijden. Kan obesitas worden gezien als ziekte? Wanneer obesitas zou kunnen worden aangemerkt als chronische ziekte in de zin van de Wet gelijke behandeling bij de arbeid op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ), zou dit betekenen dat een werkgever bij de vervulling van een openstaande vacature geen onderscheid mag maken naar het gewicht van de sollicitant. Een sollicitant zou dus niet mogen afvallen wegens overgewicht.
  
Maar hoe zit dat bij ontslag? Iemand ontslaan alleen omdat hij te dik is en daardoor een verhoogd risico loopt op ziekteverzuim of bedrijfsongevallen, mag niet. Bij een obees kan daarbij het ontslagverbod tijdens ziekte om de hoek komen kijken. Want obesitas zou heel goed als ziekte kunnen worden aangemerkt. Ook als die persoon er zelf voor kiest om te veel te eten. Van verslavingen aan alcohol en drugs wordt in de rechtspraak al algemeen aangenomen dat deze verslavingen een ziekte zijn; dus waarom zou dat bij overmatige inname van voedsel anders zijn?
 
In ons land heeft overgewicht in tegenstelling tot de Verenigde Staten, nog maar een enkele keer een rol gespeeld in een ontslagzaak. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde op 14 oktober 2008 over toevallig ook- een kabelwerker met fors overgewicht die werd ontslagen na 2 jaar ziekte. Zijn arbeidsongeschiktheid werd veroorzaakt door rugklachten. Het Hof achtte aannemelijk dat deze rugklachten werden veroorzaakt door het zware werk, ook al had het overgewicht daarbij mogelijk een rol gespeeld en was de voorman meerdere malen gewaarschuwd voor zijn overgewicht. Het Hof kende hem een vergoeding toe.
 
Heel anders oordeelde de kantonrechter te Rotterdam in een zaak in 2007 waar een werkgever een scheepskok wilde ontslaan, die vanwege zijn gewicht was afgekeurd, vervolgens was afgevallen maar daarna weer zoveel was aangekomen dat hij opnieuw werd afgekeurd wegens overgewicht. De scheepskok stelde er niets aan te kunnen doen en de hulp te hebben ingeroepen van zijn huisarts en een diëtist. De kantonrechter oordeelde echter dat het aan de werknemer te wijten is dat hij zijn gewicht niet onder controle heeft gehouden en daardoor zijn werk niet meer mocht doen en kent hem daarom geen vergoeding toe.
 
Een werkgever kan een werknemer dus ontslaan wanneer hij door zijn overgewicht zijn werkzaamheden niet meer veilig of adequaat kan uitvoeren. In zo´n geval geldt het ontslagverbod bij ziekte niet, voor zover al moet worden aangenomen dat dat hier van toepassing is. Of de rechter de werknemer daarbij een ontslagvergoeding toekent, zal ook afhangen van de vraag of de werkgever de werknemer heeft gewaarschuwd en of hij preventief heeft gehandeld door de werknemer te wijzen op de voordelen van gezond eten en bewegen. Daarbij zouden het aanbieden van gezonde voeding en een sportschoolabonnement een rol kunnen spelen. Dus werkgevers, bied die bedrijfsfiets aan en vervang die kroket voor een appel.
 
 


Geplaatst in: COLUMN, Werk en lifestyle