HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

CDA: Snel recht op flexibel werken

Geplaatst op 13.9.2011

Werkgevers moeten het recht op flexibel werken in hun CAO opnemen. Regeringspartij CDA en GroenLinks willen dat daarvoor de wet wordt veranderd. Werknemers moeten binnen twee jaar zelf kunnen bepalen wanneer en waar hij werkt, zodat z’n baan beter aansluit op zijn privéleven.

Volgens de partijen moet de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) worden omgevormd tot een echte wet Flexibel Werken. Iedere werknemer in Nederland zou zo de mogelijkheid moeten krijgen om een verzoek in te dienen bij zijn werkgever om flexibel te kunnen werken, waardoor werk en zorg bijvoorbeeld beter gecombineerd kan worden. "De werknemer krijgt bovendien zelf meer zeggenschap over zijn werkplek en werktijden", aldus het CDA. Nu bestaat er in de WAA nog alleen de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor aanpassing van de arbeidsduur voor bijvoorbeeld verlof.

Grote behoefte

"De komende jaren worden voor de samenleving grote arbeidsmarkttekorten verwacht in onder andere de zorg en het onderwijs. Om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen is het van belang dat iedereen die kan werken, naar vermogen bijdraagt. Er bestaat ook een grote  behoefte onder werkenden om flexibel te kunnen werken. Meer zeggenschap over de werktijden en de mogelijkheid (deels) thuis te werken is een belangrijke voorwaarde voor veel Nederlanders om meer uren te willen werken", zeggen de partijen. Van de werkende vaders met jonge kinderen wil driekwart gebruikmaken van flexibele werktijden. Dit wordt echter vaak niet met de werkgever besproken. In 80 procent van de CAO’s worden zaken als flexibel werken en thuiswerken genoemd, maar in slechts 16% van de CAO’s worden concrete afspraken gemaakt over flexibele werktijden.  

In het wetsvoorstel dat de partijen hebben ingediend wordt ook geregeld dat werknemers nieuwe verzoeken over de manier van werken vaker kan indienen en dat de werkgever wordt verplicht sneller te reageren. De wet geldt volgens de partijen ook voor kleine werkgevers.

HPHC is een arbodienst met gecertificeerde bedrijfsartsen die u helpen antwoord te vinden op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé. Samen zorgen we voor uw grootste kapitaal: uw mensen.

 Bron: CDA