HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Sporten en werk

Geplaatst op 12.4.2010 door HPHC

maandag 12 april 2010 00:00

Werknemers die sporten zijn meer tevreden met hun werk dan niet-sportende collegae. Dit blijkt uit een onderzoek van Monsterboard onder meer dan 12.000 Nederlanders.
 
Wat ook uit dit onderzoek blijkt is dat sporters minder verzuimen door ziekte dan niet sporters (drie versus vijf ziektedagen). Ondanks dit blijkt dat werkgevers maar weinig doen met dit gegeven. Werknemers (83%) geven aan dat hun werkgever het sporten niet stimuleert.
 
Een meerderheid van de ondervraagden in het onderzoek(80%) zegt aan sport te doen waarbij 69% aangeeft dit minstens twee maal per week te doen. Het argument van de niet sportende werknemers om niet aan sport te doen is tijdgebrek.
 
Bijna driekwart (74%) geeft aan een stimulans vanuit het bedrijf te waarderen in de vorm van een korting op een sport abonnement, fitnessapparatuur op het werk of een interne competitie.
 
Bron: Monsterboard

Geplaatst in: Arbo

De website ZwangerWijzer is uitgebreid met risico’s op het werk.

Geplaatst op 22.11.2009

Heeft uw werk invloed op de zwangerschap of vruchtbaarheid?

 
Het is bekend dat sommige werkomstandigheden schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid en de zwangerschap en het ongeboren kind. Op www.zwangerwijzer.nl kunnen zowel mannen als vrouwen nagaan wat de effecten zijn van hun werk op de vruchtbaarheid en de zwangerschap. 

Het is al een langer bestaande online zelftest die onlangs is uitgebreid met vragen over het werk. Het is hiermee mogelijk geworden belangrijke risico’s met betrekking tot vruchtbaarheid, zwangerschap en arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. 

Mocht u vragen hebben na het invullen van de zelftest neem dan contact op met de bedrijfsarts van uw werkgever. De werkgever en de bedrijfsarts zijn voor werknemers het eerste aanspreekpunt voor informatie omtrent de veiligheid van het werk met betrekking tot de vruchtbaarheid en zwangerschap.
 

Geplaatst in: Arbo

Aan het werk met hersenletsel

Geplaatst op 16.11.2009

Het re-integreren van mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) is maatwerk. 

Een niet aangeboren hersenletsel is bijvoorbeeld een kneuzing van de hersenen of een tumor. Het kan iedereen overkomen en kan duurzaam tot beperkingen leiden. Meestal zie je niets aan deze groep mensen en is het veranderde functioneren moeilijk te herkennen. Jaarlijks worden 70.000 mensen getroffen door NAH, een groot deel daarvan houdt er niets aan over een deel houdt blijvende beperkingen. 

De Hersenstichting reikt ieder jaar de Hersenbokaal uit aan bedrijven die op een uitzonderlijke wijze mensen heeft gere-integreerd met NAH. Dergelijke re-integratietrajecten zijn complex en langdurig. Behandeling, ontwikkeling van het herstel en de mogelijkheden tot werkhervatting moeten in het belang van de werknemer goed op elkaar afgestemd zijn. Een werkgever moet goed op de hoogte zijn van de beperkingen die vaak heel subtiel zijn en moeilijk zijn te kwantificeren. De bedrijfsarts speelt bij dergelijke re-integratietrajecten een belangrijke rol. 

Brochure

De hersenstichting heeft de brochure "Aan het werk met hersenletsel" uitgebracht die werkgever en werknemer meer inzicht kunnen geven in een re-integratietraject. 

Een van de bedrijfsartsen van HPHC heeft aan de totstandkoming van deze brochure meegewerkt. In 2008 is de hersenbokaal gewonnen met een tweetal re-integratietrajecten die door deze bedrijfsarts zijn begeleid.  

 

Geplaatst in: Arbo