HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Tien procent is opgebrand voor dertigste

Geplaatst op 28.12.2011
Nog geen dertig jaar oud en toch al een burn-out: een op de tien werknemers tussen de 15 en 25 overkomt het, blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde leeftijd van burn-outpatiënten daalt, meldt Intermediair.

De oorzaak: de samenleving wordt steeds minder maakbaar, dromen en doelen worden minder vaak gerealiseerd en het werk staat nooit stil. Gerrit Breeuwsma, universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt op de site van Intermediair: 'Er is een kredietcrisis, een academische opleiding is geen garantie meer voor een goede baan en jonge mensen krijgen bijna nergens meer een vaste aanstelling.' Onderzoek toont aan dat werknemers die zich erg betrokken voelen bij hun werk of werkgever vaker opbranden.


Prikkels


Psychotherapeute Carien Karsten wijt het probleem volgens Intermediair aan alle prikkels die technologische ontwikkelingen en sociale media met zich meebrengen. ‘Uit onderzoek blijkt dat het werk met de it van nu intensiever wordt, terwijl er minder tijd is voor herstel. 's Avonds thuis nog even doorwerken is heel normaal tegenwoordig', aldus Karsten in Intermediair. Volgens de psychotherapeut zijn het vooral de twintigers die geen grenzen stellen en steeds maar doorgaan met laptops, smartphones en pc's.

De bedrijfsartsen van de gecertificeerde arbodienst HPHC helpen werkgevers tijdig burn-outklachten te signaleren en te voorkomen. Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

 Bron: Intermediair
 Lees het hele artikel hier


Geplaatst in: Arbo

Pesten op het werk: zo verban je het

Geplaatst op 21.12.2011

Een rotopmerking als je voorbij loopt, uitgesloten worden van belangrijke e-mails en niemand die vraagt of je ook een kop koffie lust. Pesten op het werk: zestig procent van de medewerkers in Nederland zegt er wel eens mee te maken te hebben gehad. En dat kan serieuze gevolgen hebben, zegt organisatiepsychologe Adrienne Hubert. Op de website Baaz.nl geeft ze tips over hoe te dealen met het fenomeen. 

1.  Ontwikkel beleid

Verklaar als werkgever dat je het belangrijk vindt dat werknemers respectvol en professioneel met elkaar omgaan en dat pesten niet wordt getolereerd. Zet dit samen met de ondernemingsraad op papier. Belangrijk is volgens Hubert om het begrip ‘pesten’ te definiëren aan de hand van de Memorie van Toelichting op de Arbowet.

2.  Stel een gedragscode op

Volgens Hubert is het belangrijk concreet te maken wat je als werkgever van je personeel verwacht. Pas de gedragscode zoveel mogelijk aan aan de dagelijkse praktijk. Wordt er veel geroddeld? Leg dan vast dat er niet over, maar met elkaar moet worden gepraat. Benoem ook sancties die volgen als de gedragscode wordt overtreden.

3.  Besteed klachten uit

Een externe klachtencommissie boekt volgens Hubert meer resultaat dan een werkgever die zelf achter klachten over pesten aan gaat. Bedrijfsartsen van een arbodienst kunnen het probleem kundig aanpakken.

4.  Zorg voor een adequate afhandeling

Hubert adviseert op Baaz.nl het aanstellen van een vertrouwenspersoon die gepeste medewerkers kan opvangen en verder kan begeleiden zodat het pesten stopt. Dit kan iemand van binnen het bedrijf, maar ook van erbuiten zijn.

5.  Draag het beleid uit

Iedereen in het bedrijf moet ervan doordrongen zijn dat pesten niet onopgemerkt blijft en dat het not done is, zegt Hubert. Vervul zelf een voorbeeldfunctie door nooit mee te lachen als er gepest of geplaagd wordt en vergoelijk fout gedrag nooit.

De bedrijfsartsen van arbodienst HPHC helpen werkgevers met het ontwikkelen van een veilige bedrijfscultuur waarin werknemers in balans blijven. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 Bron: Baaz.nl 


Geplaatst in: Arbo

Ruzie op het werk door Sinterklaasfeest

Geplaatst op 4.12.2011

"Moet jij niet met Sinterklaas terug zijn in Spanje?". Deze zin in een Sinterklaasgedicht aan een medewerker kwam een werkgever vorig jaar duur te staan. De medewerkster klaagde hem aan voor discriminatie en hij moest een flinke ontslagvergoeding betalen. Voorbeelden als deze zijn er legio, aldus Michael Kruyswijk van de JuroFoon.

"Sinterklaasgedichten worden vaak aangegrepen voor onderlinge wraakacties", zegt Kruyswijk. En dat pakt geregeld verkeerd uit. Gekscherende gedichten die worden opgevat als een regelrechte belediging: de schrijver loopt een reële kans op conflicten of zelfs om zijn baan erdoor te verliezen volgens Kruyswijk. Meestal zat het dan al niet goed meer tussen baas en werknemer, in de meeste gevallen is er al een waarschuwing gegeven.

De druppel

Als een zaak voor de rechter komt, wordt altijd gekeken naar de omstandigheden waarin een grap is gemaakt. "Bij een Sinterklaasgedicht is het aannemelijk dat de gevolgen niet zo zwaar zullen tellen, maar bij een verslechterde arbeidsrelatie kan dit wel de druppel zijn. Een werkgever kan zich beroepen op bijvoorbeeld slecht werknemerschap," aldus jurist Michael Kruyswijk van JuroFoon.

 Bron: JuroFoon


Geplaatst in: Arbo