HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Werkgever moet lunchpauze verplichten

Geplaatst op 22.2.2012
Ruim een derde van de werknemers slaat de lunch vaak over om door te werken. Maar dat werkt juist contraproductief, blijkt uit onderzoek van Monsterboard, dat pleit voor nieuwe regels.
 
Volgens deskundigen nemen steeds meer werknemers geen goede pauze vanwege de economische crisis. Enerzijds neemt de werkdruk toe omdat hetzelfde werk vaak met minder mensen moet worden gedaan, bovendien zijn veel mensen bang om hun baan te verliezen en doen ze er alles aan om als harde werker te boek te staan. Wie wel gaat lunchen, neemt dikwijls het werk mee op smartphone of laptop.
 

Burn-out

 
Dat betekent echter niet dat de betrokken werknemer ook daadwerkelijk beter presteert, zegt HR-Director bij Monsterboard Elbrich Batstra. "Niet alleen is regelmatig pauzeren belangrijk om een burn-out te voorkomen", waarschuwt Batstra, "veel studies tonen ook aan dat het bevorderlijk is voor de productiviteit en mentale scherpte." Lunchpauzes zijn volgens Monsterboard daarom niet alleen in het belang van de gezondheid van de werknemer, maar ook in die van het bedrijf. Het platform stelt voor de werkonderbreking tussen de middag in het bedrijfsleven verplicht te stellen, zoals dat al gebeurt bij ambtenaren. Mensen in dienst van de Rijksoverheid zijn verplicht elke dag minimaal een half uur pauze te nemen. Internationaal zijn er grote verschillen. Vooral Duitsers en Fransen gaan graag lang lunchen. Britse werknemers werken juist het vaakst door tijdens de lunch: 45 procent neemt geen pauze.
 
Bron: Monsterboard

Geplaatst in: Werk en lifestyle

Omgaan met ongezond personeel: hoe doe je dat?

Geplaatst op 16.2.2012
Werkgevers voeren vaak een ongezonde levensstijl van personeel aan als ze van de betrokken medewerker af willen. Dat zegt bedrijfsarts Bas Albers van arbodienst HPHC bij Intermediair. Iemand wordt afgerekend op zijn overgewicht of zijn vele roken, terwijl naar het functioneren moet worden gekeken, zegt hij. De bedrijfsarts geeft bij Intermediair tips voor het omgaan met ongezond personeel.
 
Albers: "Als je iemand wilt ontslaan, gaat het om het functioneren en niet om het BMI van de persoon. Zet dus in een gesprek in op het functioneren en benoem de signalen: de medewerker is bijvoorbeeld chagrijnig en werkt moeilijk met collega's samen."

De medewerker zelf is natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen levensstijl, maar volgens bedrijfsarts Albers kunnen werkgevers ze daarin wel sturen. Door het aanbieden van vitaliteitsprogramma’s en check-ups bijvoorbeeld, en door uit te leggen waarom je als werkgever niet wilt dat mensen in hun pauze frikadellen gaan staan bakken.

Verder is het volgens de bedrijfsarts van HPHC belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers durven te praten over gezondheidsproblemen die zijn ontstaan door ongezond gedrag. Dat kan door een mentale en fysieke check aan te bieden die door een onafhankelijke derde worden afgenomen. Bedrijfsarts Albers: "Ook de vrolijke dikkerd die nu nog prima functioneert, maar waarvan je bang bent dat hij over vijf jaar voor verzuim gaat zorgen, wordt op deze manier bewust van zijn leefstijl en de eventuele gevolgen daarvan."
 
Bron: Intermediairpw.nl
 

Een ongezonde leefstijl is geen privézaak van de werknemer, vindt veertig procent van de werkgevers.

Geplaatst in: Preventie, Werk en lifestyle

Re-integratie na ernstige ziekte neemt toe

Geplaatst op 30.1.2012
Veel kankerpatiënten ondervinden problemen met de terugkeer naar hun werk. Dat meldt Trouw. Om re-integratie te verbeteren, heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een revalidatieprogramma opgezet: Herstel & Balans. In samenwerking met de huisarts, de specialist en de bedrijfsarts kunnen werkgevers het mogelijk maken dat werknemers met kanker zoveel mogelijk aan het werk blijven.

Zo’n 400.000 Nederlanders leven met kanker en de gevolgen ervan. Ze willen meestal graag werken, het is voor velen een bron van plezier, zingeving en een manier om sociale contacten te hebben. Terugkeren naar de werkvloer na een behandeling gaat echter vaak niet zonder slag of stoot. Dat heeft volgens het IKNL te maken met de ziekte zelf, maar ook met het feit dat er op het werk soms onvoldoende aandacht voor kanker is en dat er te weinig over wordt gecommuniceerd. Het IKNL heeft daarom een programma op zo'n 65 verschillende locaties in Nederland opgezet. Door middel van lichaamstraining en psycho-educatie in groepsverband, zorgt het programma ervoor dat kankerpatiënten hun leven weer kunnen oppikken.


Samenwerking

Onder de beroepsbevolking heeft 1 op de 79 mannen te maken gehad met kanker. Bij vrouwen is dat 1 op de 38. Volgens het IKNL blijft het aantal mensen dat leeft met kanker en de gevolgen ervan stijgen. Tegelijkertijd willen steeds meer kankerpatiënten blijven werken tijdens hun behandeling. Volgens het IKNL kan dat in nauwe samenwerking met de huisarts, de specialist en de bedrijfsarts enerzijds, en de werknemer en de werkgever anderzijds.
Het revalidatieprogramma is onlangs uitgebreid met onder andere een module arbeidsre-integratie.

Bron: Trouw, IKNL

Geplaatst in: Re-integratie