HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Meer conflicten door het Nieuwe Werken

Geplaatst op 1.8.2011

Wie zelf bepaalt waar en wanneer hij werkt, loopt een groter risico op een conflict met de werkgever. Arbeidsrechtdeskundigen zeggen in het Dagblad van het Noorden  dat het Nieuwe Werken tot meer arbeidsconflicten leidt.

Volgens de deskundigen werken steeds meer mensen vaak thuis of delen ze zelf hun uren in, maar worden daarover geen goede afspraken gemaakt met de werkgever. Daniëlle Dubbel van de Arbeidsrechtfabriek zegt in de krant: "Duidelijke richtlijnen voor het werken buiten de kantoormuren ontbreken vaak. Dat leidt tot onenigheid over de rechten en plichten van thuiswerkers."

Controle

Werkgevers zouden de arbeidsvoorwaarden nog niet goed hebben aangepast op het Nieuwe Werken. Bovendien is er op kantoor meer toezicht en controle, waardoor er minder snel een conflict ontstaat. Ook is het voor veel werkgevers niet duidelijk wat hun rechten en plichten zijn. In hoeverre ben je als werkgever bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een ergonomische thuiswerkplek? En kun je als je thuis werkt even de deur uit voor een boodschap? De juristen van de Arbeidsrechtfabriek krijgen daar steeds meer vragen over, meldt het Dagblad van het Noorden.

Verantwoordelijk

Volgens Daniëlle Dubbel draagt de werkgever een grote verantwoordelijkheid voor de begeleiding van personeel dat thuis werkt. Ze verwijst naar een rechtszaak die onlangs plaatsvond, waarin een ontslagen werknemer zijn baas voor de rechter had gesleept. Die verlengde z’n contract niet omdat de werknemers volgens de werkgever thuis niet genoeg uren had gewerkt. Daarom kreeg de werknemer in kwestie ook minder salaris. De rechter gaf de werknemer gelijk omdat er geen duidelijke afspraken waren gemaakt. Bovendien, zo oordeelde de rechter, had de werkgever beter moeten opletten en meer contact met de werknemer moeten hebben terwijl deze thuis werkte.

 Bron: Dagblad van het Noorden

Op zoek naar een flexibele arbodienst? De bedrijfsartsen van HPHC leveren maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op.


´Verzuimbonus maakt belofte niet waar´

Geplaatst op 24.7.2011

Wie zich bij de Amsterdamse reinigingsdienst een jaar niet ziek meldt, kan rekenen op een extraatje van 600 euro. Op die manier probeert de gemeente het hoge verzuim van negen procent drastisch terug te dringen. Of zo'n verzuimbonus werkt, moet echter nog maar blijken. Jan Mathies van werkgeversclub AWVN: "Je riskeert als werkgever gevaarlijke situaties, voor zowel de medewerker zelf als voor zijn collega's."

Het inzetten van een verzuimbonus is voor de werkgevers zeker geen taboe, volgens Mathies. "Vooral als onderdeel van een pakket maatregelen zou het een goede stimulans kunnen zijn voor de aanpak van grijs verzuim, met andere woorden: als je het gevoel hebt dat er een cultuur is ontstaan waarin mensen zich te gemakkelijk ziek melden." Werknemers die er de kantjes vanaf lopen, kunnen wel degelijk worden gestimuleerd met een bonus om op te komen dagen, erkent hij. "Totdat ze een keer thuis zijn gebleven vanwege een griepje. De bonus zijn ze toch al kwijt, waardoor de werknemer eerder geneigd kan zijn om er nog een paar dagen thuisblijven achteraan te plakken."

Wortel of stok

De vraag is of je kiest voor de wortel of de stok: belonen of straffen? Mathies: "Het risico bestaat dat mensen die zich een jaar lang niet ziek hebben gemeld en die aan het eind van het jaar ziek worden, zich doodziek naar het werk slepen. Ze zijn dan niet alleen niet arbeidsproductief, maar soms ook een gevaar voor zichzelf en hun collega's. Zeker als je het hebt over mensen die bijvoorbeeld met zware machines werken." Het opknippen van het jaar in kwartalen zou dit risico kunnen ondervangen. Werkgeversvereniging AWVN benadrukt dat er eerst moet worden gekeken wat er aan de hand is. "Waarom is het verzuim te hoog? Is het werk te zwaar? Zit er iets verkeerd in de arbeidsverhoudingen? Of leeft mijn personeel soms ongezond? Pas als je dat helder hebt, kun je eventueel kiezen voor een verzuimbonus. Bovendien moet er volgens Mathies rekening mee worden gehouden dat de verzuimbonus juridisch gedoe oplevert: "Bijvoorbeeld als een van je medewerkers chronisch ziek is."

Wet op Gelijke Behandeling

Daarbij rijst de vraag: mag dit eigenlijk wel? Worden mensen die er niets aan kunnen doen dat ze zich af en toe ziek melden beschermd door de wet? "In principe wel", zegt advocaat Arbeidsrecht Mariska Aantjes. "Cruciaal is om eerst vast te stellen waarom iemand verzuimt. Dat is vaak moeilijk: verzuimt een chronisch zieke vanwege zijn ziekte of heeft hij net als een andere collega gewoon een griepje? Als bijvoorbeeld een nierpatiënt niet kan komen werken omdat hij een dialyse moet ondergaan, houdt zijn verzuim verband met zijn ziekte en wordt hij dus onterecht uitgesloten van een verzuimbonus. De Commissie Gelijke Behandeling zal dan oordelen dat Artikel 1 van de Grondwet is overtreden. Ook mogen zwangere vrouwen niet worden uitgesloten van een verzuimbonus, omdat dit valt onder direct onderscheid op grond van geslacht." Per geval zal het verzuim dus eerst moeten worden getoetst voordat er wordt besloten wel of geen bonus toe te kennen. Dat kan resulteren in een tijdrovende klus.

Goed werkgeverschap

"Waar het hier voornamelijk om draait, is intrinsieke motivatie", zegt bedrijfsarts Bas Albers van arbodienst HPHC. "Je moet iemand motiveren om voor jou te werken." Een belangrijke rol in dit stuk is volgens Albers weggelegd voor de leidinggevende. "Die moet in gesprek met een verzuimende medewerker. Waarom meld je je ziek? Wat is er aan de hand? Vaak komen dan dingen aan de oppervlakte waar gericht aan kan worden gewerkt, onder deskundige begeleiding van de bedrijfsarts." Albers haalt het voorbeeld aan van een werknemer die vaak thuis bleef, totdat de directeur van het bedrijf bij hem thuis op de bank ging zitten met een bosje bloemen. "Vervolgens kwam er een heel verhaal los over waarom hij geen zin meer had om te komen werken. Dat de directeur de tijd nam om zijn verhaal aan te horen, maakte dat de man zich gewaardeerd voelde. Dat was voor hem de trigger om harder te gaan lopen voor zijn baas. Als je zo'n man gaat straffen door hem geen bonus te geven, dan kom je er nooit achter wat er daadwerkelijk speelt en pak je het verzuim dus nooit aan", constateert bedrijfsarts Albers. "Vaak bereik je als werkgever veel meer in de verzuimaanpak door een externe deskundige met een frisse blik naar je organisatie te laten kijken. In beginsel moet je namelijk uitgaan van goed werkgeverschap, niet van slecht werknemerschap."


Geplaatst in: Redactioneel

Minder beroepsziektenclaims

Geplaatst op 20.7.2011

Een trucker met een stukgetrilde rug die 30.000 euro schadevergoeding krijgt omdat werkgever DHL niet had gezorgd voor een goede stoel in zijn vrachtwagen: een zeldzame triomf die deze week in de meeste nieuwsrubrieken wel voorbij kwam.  Toch komen beroepsziektenclaims steeds minder voor, meldt het Verbond van Verzekeraars. Volgens het collectief blijkt uit cijfers dat er vooral minder claims worden ingediend die zijn gerelateerd aan asbest. De muisarm blijft echter onverminderd aanwezig.

Mensen die ziek worden omdat ze tijdens hun werk in aanraking zijn gekomen met asbest: ze vertegenwoordigen met 69 procent nog altijd het overgrote deel van het totaal aantal beroepsziektenclaims. Maar daarin lijkt verandering te komen: het aantal asbestclaims daalde vorig jaar met ruim een kwart, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Zowel verzekeraars als bedrijfsartsen krijgen minder meldingen over asbestziekten. Volgens het Verbond van Verzekeraars kan dit komen doordat er veiliger wordt gewerkt en doordat er steeds minder mensen ziek worden door asbest.

Meer muisarmen

De dalende trend geldt niet voor de muisarm. Het aantal RSI-claims stijgt: in 2010 waren het er vijftien meer dan in het jaar ervoor. Ook al betreft het hier slechts vijf procent van het totaal aantal gemelde beroepsziektenclaims, toch wil dat volgens het CVS niet zeggen dat de muisarm een ondergeschikte beroepsziekte is, meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2009 meldden 3300 mensen zich met RSI-klachten, dat is een derde van het totale aantal geaccepteerde meldingen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Slechts 0,4 procent wordt uiteindelijk een daadwerkelijke claim. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt de rest van de meldingen over het algemeen door werkgever en werknemer zelf verholpen, bijvoorbeeld door aanpassing van de werkomgeving. Ook kan het zijn dat een werkgever niet automatisch aansprakelijk wordt gehouden voor klachten die een werknemer opdoet tijdens het werk. De werknemer moet dit zien te bewijzen en daarvoor gelden strenge eisen. Veel werknemers zien hiervan af omdat dit een lastig proces is en omdat ze de confrontatie met hun werkgever niet aandurven. Daarom pleit het Verbond van Verzekeraars voor een directe verzekering voor beroepsziekten. "Met zo’n verzekering is het hebben van een beroepsgerelateerde aandoening voldoende om een uitkering te ontvangen en hoeft er geen juridisch getouwtrek over de aansprakelijkheid plaats te vinden." Dit zou betekenen dat de wet moet worden aangepast.  

De bedrijfsarts van HPHC helpt bij het voorkomen van beroepsziekten. Lees meer over ons Preventiemodel of neem vrijblijvend contact met ons op. HPHC is een maatwerk Arbodienst.

Bron: Verbond van Verzekeraars


Geplaatst in: