HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

HPHC behaalt belangrijke certificering

Geplaatst op 30.9.2011

Arbodienst HPHC heeft een belangrijke stap gezet in de professionalisering. De dienst heeft zichzelf extern laten toetsen en is nu ISO 9001:2008 en Arbodienst 7 gecertificeerd. "HPHC voldoet hiermee aan zowel de eisen die worden gesteld in de wet Maatwerkregeling als aan de eisen die worden gesteld aan een arbodienst. Het beste van twee werelden dus", aldus directeur Bas Albers.

HPHC werkt met gecertificeerde professionals en voldeed ook voor de certificering al aan alle wettelijke eisen die de Arbowet stelt. "Onze bedrijfsartsen hebben zelf managementervaring en hebben uitgebreide kennis opgedaan in de begeleiding van werkgevers bij verzuim- en preventievraagstukken", zegt Albers.

De bedrijfsartsen van HPHC adviseren over verzuimprocessen en bedrijfsgezondheidszorg en doen dat in nauw overleg met alle betrokkenen. "Hoe het beleid vorm krijgt, dat bepaalt de klant natuurlijk zelf", aldus directeur Bas Albers. "Maar: een bedrijf hou je sámen gezond, als bedrijfsarts, als leidinggevende, als werknemer. Dat is ons uitgangspunt. Daarom kijken de bedrijfsartsen goed of hun advies aansluit op de dagelijkse praktijk van de leidinggevende: we leveren concrete en heldere oplossingen."

HPHC bedient verschillende andere klanten in de zakelijke dienstverlening die met hoogopgeleide professionals werken, zoals PinkRoccade.  


Geplaatst in:

COLUMN | Paragnost of advocaat?

Geplaatst op 28.9.2011

Door: Mariska Aantjes
Arbeidsrechtadvocaat
    
Wanneer een werknemer zich ziek meldt en de werkgever accepteert de ziekmelding niet en geeft deze niet door aan de arbodienst, mag de werkgever het loon dan opschorten als de werknemer toch thuis blijft? Het Gerechtshof in Den Bosch boog zich laatst over deze vraag in een opvallende kwestie.

Begin 2010 ontving een bedrijf een anonieme brief waarin de slechte sfeer en werksituatie in het filiaal aan de orde worden gesteld, waarvoor de bedrijfsleidster en haar assistente volgens de anonieme briefschrijvers verantwoordelijk zouden zijn. Het personeel werd bij elkaar geroepen in een poging te achterhalen wie de brief had geschreven en om te bespreken of men zich in de beschuldigingen herkende. Alle werknemers hebben daarna schriftelijk verklaard afstand te doen van de inhoud van de brief. De directie heeft vervolgens een paragnost ingeschakeld en deze gevraagd te achterhalen wie de brief heeft geschreven. De paragnost wees een 62-jarige werkneemster aan die vanaf 1986 voor het bedrijf werkte als verkoopmedewerkster. Deze werkneemster ontkende echter de brief te hebben geschreven en meldde zich een dag later ziek. Het bedrijf liet diezelfde dag weten de ziekmelding niet te accepteren en deze niet door te geven aan de arbodienst. Ook werd haar medegedeeld dat wanneer zich drie dagen later niet op het werk zou verschijnen, het loon niet meer zou worden betaald. Dat gebeurde ook. De bedrijfsarts heeft twee weken later geoordeeld dat werkneemster ziek is vanwege een arbeidsconflict en adviseert mediation. De werkneemster geeft aan hieraan graag te willen meewerken; de werkgever stelt dat zij zichzelf als mediator ziet en dat werkneemster zich door haar houding onmogelijk heeft gemaakt bij haar collegas. De vrouw diende vervolgens een loonvordering in.

De kantonrechter heeft de loonvordering van de werkneemster toegewezen, omdat het niet aan de werkgever is de ziekmelding niet te accepteren; het bedrijf had in dat geval maar een second opinion moeten aanvragen bij het UWV.

Het bedrijf laat het er echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat het bedrijf de ziekmelding van de werkneemster niet heeft geaccepteerd en niet heeft doorgegeven aan de arbodienst. Het bedrijf heeft daarmee de beoordeling of er al dan niet sprake was van ziekte, aan zichzelf gehouden. Ten onrechte, want de werkgever had daarvoor volgens het Hof een arbo-arts (bedoeld zal zijn een bedrijfsarts) moeten inschakelen. Alleen die kan beoordelen of een werknemer ziek is of in staat is om te werken. Terecht is de kantonrechter afgegaan op de brief van de bedrijfsarts die ondubbelzinnig heeft geconcludeerd dat werkneemster ziek was vanaf haar ziekmelding. Het Hof bekrachtigt dan ook de uitspraak van de kantonrechter; die is er terecht vanuit gegaan dat werkneemster ziek was en heeft de loonvordering terecht toegewezen. Omdat werkneemster op flexibele basis werkte, moet de loonvordering bovendien worden bepaald op basis van het gemiddeld verdiende loon over de laatste zes maanden dat zij feitelijk werkte. Opvallend is dat dit gemiddelde loon moet worden betaald totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beindigd. Verder past het Hof de maximale wettelijke verhoging toe van 50% over het te laat betaalde loon en kent zij wettelijke rente toe. Het bedrijf wordt bovendien veroordeeld binnen een week de salarisspecificaties aan de vrouw te verstrekken en de ziekmelding in de administratie te verwerken op straffe van een dwangsom van EUR 5.000 per dag.

De moraal van dit verhaal: alleen een bedrijfsarts (dus ook geen huisarts of medisch specialist) is bevoegd te oordelen of een werknemer arbeidsgeschikt is of niet. Een weigering van de werkgever om een ziekmelding te accepteren van de werkneemster, maakt dat niet anders. De werkgever had er wellicht beter aan gedaan een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen in plaats van een paragnost.
 


Geplaatst in: COLUMN

Minder verzuim door getrainde manager

Geplaatst op 22.9.2011
Bedrijven die hun managers trainen in verzuimmanagement zien hun ziekteverzuim dalen. Dat blijkt uit Brits onderzoek van XpertHR.
 
Bij tweederde van de organisaties die lijnmanagers een cursus bieden melden medewerkers zich minder vaak ziek dan voorheen. Bijgespijkerde managers hebben meer zelfvertrouwen om problemen rond verzuim actief aan te pakken, zo blijkt uit het onderzoek.

Twintig procent van de 178 onderzochte organisaties spreekt van een aanzienlijke afname van het ziekteverzuim, 68 procent meldt ‘enige afname’. Slechts tien gaf aan dat de training in verzuimmanagement geen verschil maakte. Volgens XpertHR-onderzoeker Charlotte Wolff lukt het lijnmanagers niet altijd om precaire onderwerpen te bespreken met het personeel. Op personelltoday.com zegt ze: "Ze zijn zenuwachtig of niet goed op de hoogte van het arbeidsrecht. Een training met discussies en praktijkvoorbeelden kan ze zelfvertrouwen geven."


Populaire zaken

 
Verder krijgen de managers door een cursus meer begrip voor het verzuimbeleid en weten ze hoe ze het moeten aanpakken, meldt het onderzoek. De onderzoekers bekeken ook welke zaken het vaakst aan bod komen tijdens verzuimmanagementtrainingen, een top 4:
  1. Organisatiebeleid (99%)
  2. Terug-naar-het-werk-interviews (99%)
  3. Afwezigheid registreren (97%)
  4. Communiceren met medewerkers (92%).
HPHC is een gecertificeerde arbodienst die maatwerk trainingen biedt voor managers en leidinggevende op het vlak van duurzame inzetbaarheid, begeleiding van verzuim en preventie.
 
 Bron: XpertHR