HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Re-integratie na ernstige ziekte neemt toe

Geplaatst op 30.1.2012
Veel kankerpatiënten ondervinden problemen met de terugkeer naar hun werk. Dat meldt Trouw. Om re-integratie te verbeteren, heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een revalidatieprogramma opgezet: Herstel & Balans. In samenwerking met de huisarts, de specialist en de bedrijfsarts kunnen werkgevers het mogelijk maken dat werknemers met kanker zoveel mogelijk aan het werk blijven.

Zo’n 400.000 Nederlanders leven met kanker en de gevolgen ervan. Ze willen meestal graag werken, het is voor velen een bron van plezier, zingeving en een manier om sociale contacten te hebben. Terugkeren naar de werkvloer na een behandeling gaat echter vaak niet zonder slag of stoot. Dat heeft volgens het IKNL te maken met de ziekte zelf, maar ook met het feit dat er op het werk soms onvoldoende aandacht voor kanker is en dat er te weinig over wordt gecommuniceerd. Het IKNL heeft daarom een programma op zo'n 65 verschillende locaties in Nederland opgezet. Door middel van lichaamstraining en psycho-educatie in groepsverband, zorgt het programma ervoor dat kankerpatiënten hun leven weer kunnen oppikken.


Samenwerking

Onder de beroepsbevolking heeft 1 op de 79 mannen te maken gehad met kanker. Bij vrouwen is dat 1 op de 38. Volgens het IKNL blijft het aantal mensen dat leeft met kanker en de gevolgen ervan stijgen. Tegelijkertijd willen steeds meer kankerpatiënten blijven werken tijdens hun behandeling. Volgens het IKNL kan dat in nauwe samenwerking met de huisarts, de specialist en de bedrijfsarts enerzijds, en de werknemer en de werkgever anderzijds.
Het revalidatieprogramma is onlangs uitgebreid met onder andere een module arbeidsre-integratie.

Bron: Trouw, IKNL

Geplaatst in: Re-integratie

Eenzaamheid slecht voor bedrijfsresultaten

Geplaatst op 29.1.2012
Een werknemer die in zijn eentje luncht, die niet naar bedrijfsfeestjes komt en die nooit een praatje maakt bij de koffieautomaat. Eenzaamheid op de werkvloer heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer in kwestie, maar ook voor het hele bedrijf. Dat meldt de New York Times.

Managers zouden meer aandacht moeten hebben voor eenzaamheid, zeggen onderzoekers van de California State University. Eenzame werknemers presteren minderen, maar halen ook de prestaties van collega’s naar beneden omdat groepsprojecten stroever verlopen.

Volgens de onderzoekers helpt het niet als er meer bedrijfsfeestjes worden georganiseerd om werknemers contact met elkaar te laten maken. Managers zouden werknemers juist meer de ruimte moeten geven om even te kletsen of om samen een extra koffiepauze te nemen. Ook kan het helpen om mensen meer te laten samenwerken aan een project en om een eenzame medewerker vaker uit te nodigen mee te gaan lunchen. "Managers moeten er zorg voor dragen dat hun teams en teamleden in contact staan met elkaar en goed kunnen samenwerken", zegt een onderzoeker.
 

Bedrijfscultuur

Soms ligt het probleem volgens de onderzoekers niet bij individuele medewerkers maar bij de bedrijfscultuur. In een sfeer van wantrouwen en angst is het moeilijk om sociaal contact te maken. Maar ook als dat niet zo is, kan de werkstructuur ervoor zorgen dat werknemers te weinig contact maken.

De bedrijfsartsen van arbodienst HPHC helpen uw medewerker in balans te blijven. Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Bron: New York Times

Werkgever negeert suikerpatiënt

Geplaatst op 18.1.2012
Werkgevers doen te weinig voor medewerkers met diabetes. Dat meldt de Telegraaf. Terwijl steeds meer Nederlanders te dik worden, kan dat leiden tot problemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders te dik is. Veertien procent van de vrouwen lijdt zelfs aan extreem overgewicht, obesitas. Bij de mannen is dat dertien procent. Volgens het RIVM heeft de toename van het overgewicht grote gevolgen voor de volksgezondheid. Het aantal mensen met hart- en vaatziekten en diabetes neemt toe.

Werkgevers zijn daarop nog nauwelijks ingespeeld, blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel. Een derde van de werkgevers geeft aan geen structurele maatregelen te nemen om werknemers met diabetes te steunen. Volgens de onderzoekers is het bij suikerziekte vooral belangrijk dat werknemers regelmaat krijgen van hun werkgever.

Maatregelen

Maatregelen die werkgevers kunnen nemen zijn het aanpassen van onregelmatige werktijden, geen nachtdiensten geven, pauzes inlassen en thuiswerken. Maar volgens Nivel zijn werkgevers daar nog niet goed op ingespeeld en zou het goed zijn om de rol van de bedrijfsarts te versterken. "Deze komt meestal pas in beeld wanneer er sprake is van verzuim bij werknemers met diabetes. Bedrijfsartsen spreken werknemers met diabetes zelden over preventieve activiteiten, zoals bewegen en gezonde voeding", aldus onderzoekster Liset van Dijk in De Telegraaf.

Bron: De Telegraaf, RIVM


Geplaatst in: Preventie